Kvarteret Konstruktörer

Visioner trivs
tillsammans med

kunskap, precision
och samarbete

Kvarteret är huskonstruktörer med ambitionen att förverkliga beställarens och arkitektens visioner, medvetet och hållbart.

Beställare Esterand/Fastighetskontoret

Arkitekt AIX Arkitekter

Uppdrag Rivning av senare tillkomna bjälklag, nya trappor samt ny köksbyggnad m.m. Samordnande huvudkonstruktör.

Gammalt blir nytt. Det gamla slakthuset från 1912 är blåklassat (högsta klassen av 3) av Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Här bevarar vi gammal miljö, men anpassar den för en ny, modern restaurang. De söndervittrade betongbalkarna renoveras varsamt och ny stålförstärkning anpassas till arkitektens planlösning. Projektet är ett bra exempel på hur vi får våra städer att utvecklas hållbart och är en del av EU-projektet ”GrowSmarter”.

Beställare Riggen bostad ab

Arkitekt Sandellsandberg

Uppdrag Grundläggning, prefabunderlag samt stomkomplettering. Samordnande huvudkonstruktör.

Pågående projekt

Stabilt boende för studenter. Två nya byggnader på 13 respektive 10 våningar, förbundna via loftgångar, ska byggas. Husen är smala och höga och ska förankras i berg. Det övre lagret berg är bra, men det undre lagret bedöms ha lägre bärförmåga vilket måste jobbas in i utformningen av grundläggningen. Här arbetar vi med stomval för att optimera stomresningen.

Beställare Svenska kyrkan och s:t Johannes församling

Arkitekt Bach arkitekter AB

Uppdrag Bygghandling grund, stomme och stomkomplettering.

Ibland är lösningen närmare än du tror. Under en längre tid har s:t Johannes församling letat nya församlingslokaler. När den gamla trappan framför kyrkan ska renoveras, finner man lösningen på problemet: använd utrymmet under trappan. Att klämma in en ny betongkonstruktion mellan befintliga kallmurar är upp till oss att lösa.

Om oss

I lyssnandet börjar vår respekt.

På Kvarteret ser vi varje byggprojekt som ett lärande; Ett lärande i bakgrund och förutsättningar. Ett lärande med hänsyn till mänskliga behov och tekniska möjligheter. Ett lärande som resulterar i ett mer medvetet och hållbart projekt. 

Vi är huskonstruktörer som brinner för att skapa verklighet av beställarens och arkitektens visioner. Kreativ gestaltning och komplexa idéer uppskattas och vårt arbete ska alltid leda till tydliga, hållbara och praktiska lösningar som kan utföras på plats. Det är också här vår respekt för uppdraget kommer in, resultatet måste vara till nytta och vinning för alla inblandade.

Huskonstruktion kräver lyhördhet och respekt. Och vi vet att om vi slutar lyssna, så slutar vi lära.

Hör gärna av er om ni vill veta mer

Vi hjälper dig med

  • Konstruktionshandlingar för byggprocessens olika skeden
  • Konstruktionsberäkningar och byggteknisk rådgivning för ny- och ombyggnad
  • Utredningar och utlåtanden
  • 3D-projektering
  • Diplomerad fuktsakkunnig
  • Samordnande huvudkonstruktör

Kontakt

Kvarteret
Konstruktörer

Åsögatan 122

116 24 Stockholm


08 10 55 56

info@kvarteretk.se

Alexander Samuelsson

Högskoleingenjör

0725 09 42 34

alexander.samuelsson@kvarteretk.se

Arkan Mohammed

Högskoleingenjör

0725 07 44 44

arkan.mohammed@kvarteretk.se

Béatrice Agrell

Civilingenjör

0703 80 24 48

beatrice.agrell@kvarteretk.se

Catherine Carrick

Civilingenjör / VD Delägare

0709 27 89 35

catherine.carrick@kvarteretk.se

Dan Kazen

Civilingenjör / Delägare

0709 39 66 13

dan.kazen@kvarteretk.se

Eva Holmqvist

Ekonomi

08 10 55 56

eva.holmqvist@kvarteretk.se

Hanna Ohlin

Civilingenjör

0704 53 14 01

hanna.ohlin@kvarteretk.se

Hannin Mushehid

Praktikant

hannin.mushehid@kvarteretk.se

 

Jenny Strålin

Civilingenjör / Delägare

0709 25 64 56

jenny.stralin@kvarteretk.se

Kristina Schönfeldt

Civilingenjör / Delägare

0730 34 30 55

kristina.schonfeldt@kvarteretk.se

Maya Rios

Civilingenjör / Delägare

0733 55 27 44

maya.rios@kvarteretk.se

Pernilla Karlsson

Högskoleingenjör

0705 74 77 36

pernilla.karlsson@kvarteretk.se

Pontus Persson

Praktikant

pontus.persson@kvarteretk.se

 

Staffan Flodmark

Civilingenjör / Delägare

0709 39 66 12

staffan.flodmark@kvarteretk.se

Är du vår nästa medarbetare?

Skicka din ansökan till catherine.carrick@kvarteretk.se